آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۷ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آئین نامه ارتقا مرتبه علمی اساتید به مدارج بالاتراداره ارتقاء و ترفیعات
آئین نامه تعیین تشویق و رکود اعضای هیات علمیاداره ارتقاء و ترفیعات
آئین نامه فرصت مطالعاتی اساتیداداره ارتقاء و ترفیعات
آئین نامه ماموریت و انتقالاداره ارتقاء و ترفیعات
آیین نامه آموزشی مقطع دکتریاداره ثبت نام
آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوستهاداره ثبت نام
آیین نامه مقطع کارشناسیاداره ثبت نام
اختصاص کد شناسه تدریساداره ارتقاء و ترفیعات
استخدام هیات علمیاداره جذب و ارتقا اعضا هیات علمی
اطلاعات علمی، پژوهشی، آموزشی، فرهنگی و اجرایی اعضای محترم هیأت علمی گروه‌های علوم انسانی و هنرکارگزینی هیات علمی
اطلاعات مورد نیاز جهت ایجاد و راه اندازی رشته جدید در پورتال گسترش آموزش عالیاداره مطالعات و تصویب رشته ها
الگو و قالب مصوب تدوین برنامه درسی جدیداداره مطالعات و تصویب رشته ها
بخشنامه ترفیع پایه سالیانهاداره ارتقاء و ترفیعات
بخشنامه تسهیلات دانشجویان شاهد و ایثارگر مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد اداره امتحانات
بخشنامه طرح خدمت اساتیداداره ارتقاء و ترفیعات
بخشنامه های تکمیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشداداره امتحانات
بخشنامه هیات علمیاداره جذب و تامین هیات علمی
پاداش پایان خدمت بازنشسته تمام وقتاداره ارتقاء و ترفیعات
پاداش خدمت نیمه وقتی هااداره ارتقاء و ترفیعات
تاریخ برگزرای امتحان جامعاداره امتحانات