آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۷ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوستهاداره ثبت نام
آیین نامه آموزشی مقطع دکتریاداره ثبت نام
دستور العمل جدید تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی با شناسنامه علمی(سال ۹۵)اداره ارتقاء و ترفیعات
بخشنامه هیات علمیاداره جذب و تامین هیات علمی
دستور العمل تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی در صورت ارتقا مرتبه علمیاداره ارتقاء و ترفیعات
شیوه نامه اجرایی آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمیاداره ارتقاء و ترفیعات
فرم شماره 1 جهت تبدیل وضعیت استخدامی اعضاء هیات علمیاداره جذب و ارتقا اعضا هیات علمی
آئین نامه ارتقا مرتبه علمی اساتید به مدارج بالاتراداره ارتقاء و ترفیعات
تاریخ برگزرای امتحان جامعاداره امتحانات
بخشنامه تسهیلات دانشجویان شاهد و ایثارگر مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد اداره امتحانات
مدارک زبان قابل قبول مقطع دکتریاداره امتحانات
بخشنامه های تکمیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشداداره امتحانات
شرایط اعطای بورس تحصیلی داخل به دانشجویان دکتری تخصصی (Ph.D)و کارشناسی ارشد اداره جذب و تامین هیات علمی
مدارک مورد نیاز جهت تصویب رشته در مقطع دکتری تخصصیاداره مطالعات و تصویب رشته ها
مقررات مربوط به تشکیل هیات ممیزهاداره ارتقاء و ترفیعات
الگو و قالب مصوب تدوین برنامه درسی جدیداداره مطالعات و تصویب رشته ها
آیین نامه مقطع کارشناسیاداره ثبت نام
رای کمیسیون - شورای واحد مورخ ۱۶ دی الی ۱۶ بهمن ماه ۹۵نامه های صادره از کمیسیون و شورای آموزشی
فرم اطلاعات مربوط به اعضای هیات علمی و دانشجویان واحد ها و پردیس هااداره جذب و ارتقا اعضا هیات علمی
مشخصات واحد ها و پردیس هااداره جذب و ارتقا اعضا هیات علمی