نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۵ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
فرم مفقودی مدارک دانش آموختگانفرم‌های آموزشی
فهرست نشریات دارای اعتبار اسفند ۹۶اداره ارتقاء و ترفیعات
شرح وظایف مدیران گروههای آموزشیاداره ارتقاء و ترفیعات
پاداش خدمت نیمه وقتی هااداره ارتقاء و ترفیعات
پاداش پایان خدمت بازنشسته تمام وقتاداره ارتقاء و ترفیعات
بخشنامه طرح خدمت اساتیداداره ارتقاء و ترفیعات
بخشنامه ترفیع پایه سالیانهاداره ارتقاء و ترفیعات
آئین نامه ماموریت و انتقالاداره ارتقاء و ترفیعات
آئین نامه فرصت مطالعاتی اساتیداداره ارتقاء و ترفیعات
اختصاص کد شناسه تدریساداره ارتقاء و ترفیعات
رای کمیسیون - شورای واحد مورخ ۱۶ دی الی ۱۶ بهمن ماه ۹۵نامه های صادره از کمیسیون و شورای آموزشی(تنظیم نشده)
دستور العمل جدید تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی با شناسنامه علمی(سال ۹۵)اداره ارتقاء و ترفیعات
آئین نامه ارتقا مرتبه علمی اساتید به مدارج بالاتراداره ارتقاء و ترفیعات
شیوه نامه اجرایی آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمیاداره ارتقاء و ترفیعات
دستور العمل تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی در صورت ارتقا مرتبه علمیاداره ارتقاء و ترفیعات
آیین نامه آموزشی مقطع دکتریاداره ثبت نام
آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوستهاداره ثبت نام
فرمهای ارتقاء مرتبه علمی اساتید (به دانشیاری و استادی)کارگزینی هیات علمی
فرم ترفیع پایه سالیانه اعضای هیات علمیکارگزینی هیات علمی
آئین نامه تعیین تشویق و رکود اعضای هیات علمیاداره ارتقاء و ترفیعات