آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۷ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرمهای ارتقاء مرتبه علمی اساتید (به دانشیاری و استادی)کارگزینی هیات علمی
آئین نامه تعیین تشویق و رکود اعضای هیات علمیاداره ارتقاء و ترفیعات
فرم شماره 1 جهت تبدیل وضعیت استخدامی اعضاء هیات علمیاداره جذب و ارتقا اعضا هیات علمی
آیین نامه مقطع کارشناسیاداره ثبت نام
الگو و قالب مصوب تدوین برنامه درسی جدیداداره مطالعات و تصویب رشته ها
مقررات مربوط به تشکیل هیات ممیزهاداره ارتقاء و ترفیعات
مدارک مورد نیاز جهت تصویب رشته در مقطع دکتری تخصصیاداره مطالعات و تصویب رشته ها
شرایط اعطای بورس تحصیلی داخل به دانشجویان دکتری تخصصی (Ph.D)و کارشناسی ارشد اداره جذب و تامین هیات علمی
بخشنامه های تکمیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشداداره امتحانات
مدارک زبان قابل قبول مقطع دکتریاداره امتحانات
بخشنامه تسهیلات دانشجویان شاهد و ایثارگر مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد اداره امتحانات
تاریخ برگزرای امتحان جامعاداره امتحانات
بخشنامه هیات علمیاداره جذب و تامین هیات علمی
فرم سنجش و نظارتسنجش و نظارت
فرم درخواست مرخصی اعضای هیات علمیکارگزینی هیات علمی
فرم بازگشت از مرخصی اعضای هیات علمیکارگزینی هیات علمی
اطلاعات مورد نیاز جهت ایجاد و راه اندازی رشته جدید در پورتال گسترش آموزش عالیاداره مطالعات و تصویب رشته ها
چارت بررسی ایجاد رشته جدیداداره مطالعات و تصویب رشته ها
فرم صورتجلسه امتحان جامعاداره امتحانات
شرایط و مدارک مورد نیاز جهت تصویب رشتهاداره مطالعات و تصویب رشته ها