آیین نامه‌ها و فرم‌ها- اداره ارتقاء و ترفیعات

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فهرست نشریات دارای اعتبار اسفند ۹۶اداره ارتقاء و ترفیعات
شرح وظایف مدیران گروههای آموزشیاداره ارتقاء و ترفیعات
پاداش خدمت نیمه وقتی هااداره ارتقاء و ترفیعات
پاداش پایان خدمت بازنشسته تمام وقتاداره ارتقاء و ترفیعات
بخشنامه طرح خدمت اساتیداداره ارتقاء و ترفیعات
بخشنامه ترفیع پایه سالیانهاداره ارتقاء و ترفیعات
آئین نامه ماموریت و انتقالاداره ارتقاء و ترفیعات
آئین نامه فرصت مطالعاتی اساتیداداره ارتقاء و ترفیعات
اختصاص کد شناسه تدریساداره ارتقاء و ترفیعات
دستور العمل جدید تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی با شناسنامه علمی(سال ۹۵)اداره ارتقاء و ترفیعات
آئین نامه ارتقا مرتبه علمی اساتید به مدارج بالاتراداره ارتقاء و ترفیعات
شیوه نامه اجرایی آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمیاداره ارتقاء و ترفیعات
دستور العمل تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی در صورت ارتقا مرتبه علمیاداره ارتقاء و ترفیعات
آئین نامه تعیین تشویق و رکود اعضای هیات علمیاداره ارتقاء و ترفیعات
مقررات مربوط به تشکیل هیات ممیزهاداره ارتقاء و ترفیعات