آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۷ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
اطلاعات علمی، پژوهشی، آموزشی، فرهنگی و اجرایی اعضای محترم هیأت علمی گروه‌های علوم انسانی و هنرکارگزینی هیات علمی
فرم ترفیع پایه سالیانه اعضای هیات علمیکارگزینی هیات علمی
راهنمای ورود به ساجدکارگزینی هیات علمی
فرم مفقودی مدارک دانش آموختگانفرم‌های آموزشی
فهرست نشریات دارای اعتبار اسفند ۹۶اداره ارتقاء و ترفیعات
شرح وظایف مدیران گروههای آموزشیاداره ارتقاء و ترفیعات
پاداش خدمت نیمه وقتی هااداره ارتقاء و ترفیعات
پاداش پایان خدمت بازنشسته تمام وقتاداره ارتقاء و ترفیعات
بخشنامه طرح خدمت اساتیداداره ارتقاء و ترفیعات
بخشنامه ترفیع پایه سالیانهاداره ارتقاء و ترفیعات
آئین نامه ماموریت و انتقالاداره ارتقاء و ترفیعات
آئین نامه فرصت مطالعاتی اساتیداداره ارتقاء و ترفیعات
اختصاص کد شناسه تدریساداره ارتقاء و ترفیعات
رای کمیسیون - شورای واحد مورخ ۱۶ دی الی ۱۶ بهمن ماه ۹۵نامه های صادره از کمیسیون و شورای آموزشی
دستور العمل جدید تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی با شناسنامه علمی(سال ۹۵)اداره ارتقاء و ترفیعات
آئین نامه ارتقا مرتبه علمی اساتید به مدارج بالاتراداره ارتقاء و ترفیعات
شیوه نامه اجرایی آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمیاداره ارتقاء و ترفیعات
دستور العمل تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی در صورت ارتقا مرتبه علمیاداره ارتقاء و ترفیعات
آیین نامه آموزشی مقطع دکتریاداره ثبت نام
آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوستهاداره ثبت نام