نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۸ مورد.
عنواندانلود فایل
 
رای کمیسیون - شورای واحد مورخ ۱۶ دی الی ۱۶ بهمن ماه ۹۵(تنظیم نشده)
آیین نامه آموزشی مقطع دکتری
آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته
فرم شماره 1 جهت تبدیل وضعیت استخدامی اعضاء هیات علمی
دستور العمل جدید تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی(سال 95)
آیین نامه مقطع کارشناسی
الگو و قالب مصوب تدوین برنامه درسی جدید
مقررات مربوط به تشکیل هیات ممیزه
مدارک مورد نیاز جهت تصویب رشته در مقطع دکتری تخصصی
شرایط اعطای بورس تحصیلی داخل به دانشجویان دکتری تخصصی (Ph.D)و کارشناسی ارشد (تنظیم نشده)
بخشنامه های تکمیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
مدارک زبان قابل قبول مقطع دکتری
بخشنامه تسهیلات دانشجویان شاهد و ایثارگر مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
تاریخ برگزرای امتحان جامع
آئین نامه ارتقا مرتبه
شیوه نامه اجرایی آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی
دستور العمل تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی
بخشنامه هیات علمی
فرم سنجش و نظارت
فرم درخواست مرخصی اعضای هیات علمی