اداره کل دانش آموختگان

 

احمد رئوف

پست الکترونیکی: d.a@srbiau.ac.ir

 

 

 

 

 

این اداره کل در حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی فعال بوده و اهم وظایف آن عبارتند از:

۱-۱) صدور مدارک پایان تحصیلات دانش آموختگان

۱-۲) پاسخگویی به استعلام اداره‌ها، سازمان‌ها و دانشگاه‌ها در خصوص تأیید مدارک صادره از این واحد دانشگاهی.

۱-۳) صدور ریزنمرات (کارنامه تحصیلی) جهت استفاده در داخل کشور که پس از دریافت گواهینامه موقت با مراجعه به امور دانشجویی دانشکده مربوطه امکانپذیر می‌باشد.

۱-۴) ارائه ریزنمرات قابل ترجمه جهت متقاضیان برای استفاده در خارج از کشور که پس از اخذ دانشنامه با مراجعه به آموزش دانشکده (امور دانش آموختگان) مربوطه و پرداخت هزینه ۳۰۰.۰۰۰ ریال (سی هزار تومان) به حساب سازمان مرکزی دانشگاه به شماره حساب ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی و ارائه تصویر گواهینامه موقت ودانشنامه امکانپذیر می‌باشد.

۱-۵) ارسال مدارک دانشجویان بورسیه و متعهد به واحدهای مربوطه

۱-۶) امور مرتبط با مفقود شدن مدارک تحصیلی و صدور مدارک المثنی

مدارک مورد نیاز جهت تکمیل پرونده دانشجویان ترم آخر و دانش آموخته

۲-۱) تصویر تمام صفحات شناسنامه (تصویر مدارک شناسنامه کارت ملی در یک صفحه باشد)

۲-۲) تصویر کارت ملی (صفحه اصلی)

۲-۳) مشخص شدن وضعیت نظام وظیفه جهت آقایان اعم از تصویر کارت پایان خدمت و حکم کارگزینی و گواهی اشتغال بکار برای شاغلین رسمی آموزش و پرورش و ارگان‌های نظامی

۲-۴) مدرک پایه (مقطع کارشناسی: اصل مدرک پیش دانشگاهی) (مقطع کارشناسی ارشد: اصل مدرک کارشناسی) (مقطع دکتری: اصل مدرک کارشناسی ارشد)

۲-۵) تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات مقطع پایه

۲-۶) سه ۳ قطعه عکس پرسنلی (۴*۳) ترجیحاً رنگی با زمینه روشن از یک نگاتیو به همراه پشت نویسی با رعایت شئونات اسلامی

۲-۷) فیش‌های واریزی به شماره حساب ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی

۲-۷-۱) مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته: مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ ریال (بیست هزار تومان)

۲-۷-۲) مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری نخصصی وحرفه ای: مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال (سی و پنج هزار تومان)

در صورتیکه دانشجوی دکتری تخصصی عضو هیأت علمی باشد با ارائه آخرین حکم کارگزینی نصف مبلغ فوق ۱۷۵.۰۰۰ ریال (هفده هزار و پانصد تومان) ریال) واریز می‌شود.

۲-۸) فرم تسویه حساب (تکمیل شده)


نکاتی در خصوص گواهینامه موقت

۳-۱) گواهینامه موقت تنها برای یکبار صادر شده و صدور مجدد و تمدید اعتبار آن امکانپذیر نخواهد بود.

۳-۲) با توجه به اینکه گواهینامه موقت جایگزین گواهی انشایی گردیده لذا به هیچ عنوان صدور گواهی انشایی برای دانش آموختگان میسر نبوده و گواهینامه موقت در اسرع وقت صادر می‌گردد.

۳-۳) گواهینامه موقت برای کلیه دانش آموختگان صادر می‌گردد. (درصورت تکمیل مراحل دانش آموختگی اعم از ارائه برگه تکمیل شده تسویه حساب و مابقی مدارک مربوطه)

۳-۴) جهت اخذ مدرک نهایی (دانشنامه) ارائه گواهینامه موقت الزامی است.

۳-۵) برای دانش آموختگانی که از وام صندوق رفاه استفاده کرده‌اند و به صندوق مذکور بدهکار می‌باشند در ذیل مندرجات گواهینامه موقت مبلغ بدهی و نحوه بازپرداخت آن قید خواهد شد.

۳-۶) پس از دریافت گواهینامه موقت فرد می‌تواند درصورت تمایل با مراجعه به دانشکده مربوطه نسبت به دریافت کارنامه ممهور شده اقدام نماید.

مدارک لازم جهت صدور دانشنامه المثنی

نرخ تعرفه صدور مدرک المثنی برابر بخشنامه برای بار اول ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال (یکصد و پنجاه هزار تومان) و برای بار دوم ۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال (هفتصد هزار تومان) می‌باشد. لذا با توجه به اینکه صدور مدرک المثنی در صورت مفقود شدن شرایط پیچیده‌ای دارد از دانش آموختگان گرامی تقاضا می‌شود در حفظ و نگهداری مدارک خود دقت لازم را بعمل آورند.

۴-۱) فرم تعهدنامه (قابل دانلود از قسمت " فرمها ")

۴-۲) فرم استشهاد محلی که حداقل به امضای ۳ نفر رسیده باشد و امضای یک نفر در دفترخانه اسناد رسمی مورد تاییدقرار گیرد. (قابل دانلود از قسمت " فرمها ")

۴-۳) نشر آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار در ۳ نوبت (هر ۲ هفته یکبار به هزینه شخصی متقاضی) (قابل دانلود از قسمت " فرمها ")

۴-۴) فیش واریزی به مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال (یکصد و پنجاه هزار تومان) شماره حساب ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی برای بار دوم ۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال (هفتصد هزار تومان)

۴-۵) درخواست کتبی متقاضی جهت صدور مدارک

۴-۶) یک قطعه عکس ۴*۳ جدید پشت نویسی شده با رعایت شئونات اسلامی

۴-۷) تصویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامه

۴-۸) یک قطعه تمبر مالیاتی ۱۰۰۰۰ ریالی (قابل تهیه از بانک ملی)

شرایط صدور مدرک المثنی برای مدارک آسیب دیده در حوادث

۵-۱) ارائه اصل مدرک آسیب دیده به واحد دانشگاهی که غیر قابل استفاده بودن آن به تأیید واحد برسد.

۵-۲) درخواست صدور مدرک المثنی با ذکر علت آسیب دیدگی (دانشنامه المثنی)

۵-۳) فیش واریزی به مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال (یکصد و پنجاه هزار تومان) به شماره حساب ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ بانک ملی

۵-۴) یک قطعه عکس ۴*۳ جدید پشت نویسی شده با رعایت شئونات اسلامی

۵-۵) تصویر کارت ملی وصفحه اول شناسنامه

۵-۶) یک قطعه تمبر مالیاتی ۱۰۰۰۰ ریالی (قابل تهیه از بانک ملی)

شرایط تغییر مشخصات شناسنامه‌ای دانش آموخته

در صورتیکه مشخصات شناسنامه‌ای دانش آموخته به استناد رأی دادگاه و سند رسمی اداره ثبت احوال تغییر نماید اصلاح مدرک برای دانش آموخته به شرح ذیل خواهد بود.

۶-۱) در صورتیکه دانشنامه برای دانش آموخته صادر نشده باشد واحد دانشگاهی می‌تواند پس از اطمینان از تغییر مشخصات شناسنامه‌ای دانش آموخته، دانشنامه را بدون هیچ‌گونه هزینه‌ای با مشخصات جدید صادر و به همراه تصویر برابر اصل شده رأی دادگاه و تمام صفحات شناسنامه برای تأیید به سازمان مرکزی ارسال نماید.

۶-۲) در صورتیکه تغییرات شناسنامه‌ای بعد از صدور دانشنامه انجام شده باشد دانش آموخته می‌بایست ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال (یکصد و پنجاه هزار تومان) بابت صدور مدرک با مشخصات جدید به شماره حساب ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ بانک ملی واریز و واحد دانشگاهی مدارک لازم را شامل دانشنامه، تمامی صفحات شناسنامه، کارت ملی و فیش واریزی را جهت ابطال مدرک قبلی و تأیید مدرک جدید (به همراه مدارک ذیل) به سازمان مرکزی ارسال می‌نماید:

۶-۲-۱) درخواست کتبی متقاضی جهت صدور مدارک

۶-۲-۲) یک قطعه عکس ۴*۳ جدید پشت نویسی شده با رعایت شئونات اسلامی

۶-۲-۳) تصویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامه

۶-۲-۴) یک قطعه تمبر مالیاتی ۱۰۰۰۰ ریالی (قابل تهیه از بانک ملی)

شرایط و مدارک لازم جهت دریافت مدرک تحصیلی

دانش آموختگان گرامی می‌توانند با مراجعه به صفحه شخصی خود در سایت واحد جهت اطلاع از روند صدور مدرک تحصیلی مطلع گردند.

به استناد بند ۱۷ بخشنامه شماره ۱۶۲۱۳۱/۳۴ مورخ ۸۹/۰۴/۳۱ سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، تحویل مدرک دانش آموختگی اعم از گواهینامه موقت، دانشنامه و یا ریز نمرات تنها به فرد دانش آموخته و یا کسانی که از دانش آموخته وکالت نامه رسمی به همراه داشته باشند امکان پذیر است.

۷-۱) گواهینامه موقت: در صورت عدم تعهد و یا نداشتن بورسیه تحصیلی با در دست داشتن اصل کارت شناسایی معتبر (شناسنامه، کارت ملی) با مراجعه به قسمت امور دانش آموختگان واحد در ساعات اداری، دریافت گواهینامه موقت امکان پذیر می‌باشد.

۷-۲) دانشنامه: در صورت عدم تعهد و یا نداشتن بورسیه تحصیلی با در دست داشتن اصل گواهینامه موقت و کارت شناسایی معتبر (شناسنامه، کارت ملی) با مراجعه به قسمت امور دانش آموختگان واحد در ساعات اداری، دریافت دانشنامه امکان پذیرمی باشد.

۷-۳) ریزنمرات: دانش آموختگان گرامی می‌توانند در صورت عدم تعهد و یا نداشتن بورسیه تحصیلی با در دست داشتن اصل کارت شناسایی معتبر (شناسنامه و کارت ملی) با مراجعه به قسمت امور دانش آموختگان واحد در ساعات اداری جهت دریافت ریزنمرات خود اقدام نمایند.

لازم بذکر است دریافت ریز نمرات تأیید شده توسط سازمان مرکزی در صورت درخواست دانش آموخته و پرداخت هزینه میسر بوده و در صورت تمایل به دریافت کارنامه تحصیلی می‌توانید با در دست داشتن اصل گواهینامه موقت یا دانشنامه به امور دانش آموختگان دانشکده مربوطه مراجعه فرمائید.

محل فعلی دریافت مدارک دانش آموختگی: ساختمان علوم انسانی طبقه دوم جنوبی اتاق ۲۱۸

شرایط دریافت مدرک مشمولین

مشمولان نظام وظیفه طبق بخشنامه شماره ۱۹۸۹۲۶/۴۳ مورخ ۸۷/۰۶/۲۳ در صورت داشتن شرایط زیر می‌توانند جهت دریافت مدرک مراجعه نمایند:

۸-۱) دارندگان کارت پایان خدمت

۸-۲) دارندگان کارت معافیت

۸-۳) گواهی صادره از نیروی نظامی و انتظامی مبنی بر استخدام در نیروهای مذکور

۸-۴) گواهی صادره از نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر اشتغال به خدمت دوره ضرورت بدون غیبت

۸-۵) گواهی اشتغال به تحصیل در مقاطع بالاتر باذکر معافیت تحصیلی تأیید شده توسط سازمان نظام وظیفه عمومی

۸-۶) برگه اعزام به خدمت دوره ضرورت بدون مهر غیبت و در مدت اعتبار آن

۸-۷) گواهی‌های صادره از سازمان وظیفه عمومی مبنی بر اینکه ذینفع حائز شرایط دریافت یکی از معافیت‌ها یا کارت پایان خدمت می‌باشد.

نکات مهم و قابل توجه کلیه مراجعه کنندگان محترم:

۹-۱) به استناد بند ۱۷ بخشنامه شماره ۱۶۲۱۳۱/۳۴ مورخ ۸۹/۰۴/۳۱ سازمان مرکزی، تحویل مدرک دانش آموختگی اعم از گواهینامه موقت، دانشنامه و یا ریزنمرات تنها به فرد دانش آموخته و یا کسانی که از دانش آموخته وکالتنامه رسمی به همراه داشته باشند امکان پذیر است.

۹-۲) برای دریافت دانشنامه لازم است اصل گواهینامه موقت مسترد گردد.

۹-۳) دانش آموختگان مشمول مقطع دکتری برابر بند ۴ بخشنامه شماره ۱۹۸۹۲۶/۴۳ مورخ ۸۷/۰۶/۲۳ در صورت ارائه گواهی اشتغال به خدمت از یگانهای نظامی وانتظامی مدرک آنان به واحد بورسیه کننده ارسال می‌گردد.

۹-۴) به دانش آموختگانی که از وام بلند مدت استفاده کرده‌اند گواهینامه موقت تحویل می‌گردد، اما تحویل دانشنامه منوط به تسویه حساب وام (اعم از وام صندوق رفاه واحد ویا وام وزارت علوم تحقیقات و فناوری) می‌باشد.

۹-۵) پاسخ به هرگونه استعلام تنها با ارسال تصویر مدرک ارائه شده به سازمان، ارگان و یا دانشگاه مربوطه امکانپذیر می‌باشد درصورت عدم ارسال تصویر مدرک، تاییدیه تحصیلی صادر نمی‌گردد.

۹-۶) پشت نویسی عکس‌ها باعث مخدوش شدن آنها نشود.

۹-۷) جهت تأیید ترجمه دانشنامه و ریزنمرات به (اداره کل دانش آموختگان) سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس انتهای بزرگراه شهید ستاری - سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی - بلوک ۱ طبقه اول مراجعه نمایید.

۹-۸) افراد متعهد به غیر از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی لازم است در زمان دانش آموختگی آدرس دقیق محل مورد نظر خود را به همراه کدپستی ارائه نمایند در صورت عدم ارائه آدرس ارسال مدارک امکان پذیر نمی‌باشد.