مصاحبه دکتری تخصصی

 

برگزاری متمرکز مصاحبه دکتری سال جاری در دانشگاه آزاد اسلامی در تهران در راستای تسهیل شرایط حضور افراد در مصاحبه ،کاهش هزینه و افزایش  امکان پذیرش فرد در رشته محل های انتخابی صورت گرفته است. در سال های گذشته داوطلب لازم بود در یک بازه زمانی کوتاه در چند استان حاضر و از این بابت هزینه های زیادی را متحمل می شد علاوه بر این عدم حضور در جلسه مصاحبه یک استان یا منطقه دانشگاهی احتمال پذیرش وی را به شدت کاهش می داد.
اطلاع رسانی زمان مصاحبه به صورت مرحله ای و حداقل ۷ تا ۱۰ روز قبل از زمان مصاحبه فرد صورت خواهد گرفت به عبارت دیگر زمان مصاحبه رشته هایی که اعلام نشده از ۲۹ تیر لغایت ۱۰ مرداد خواهد بود و حداکثر تا پایان هفته اعلام خواهد شد.

 

تاریخ، زمان و آدرس محل مصاحبه برای دعوت شدگان به مصاحبه آزمون دکتری تخصصی سال 1398

 

برنامه و مکان مصاحبه دکتری از تاریخ 98/04/22 لغایت 98/04/27

 

اسا دوتشدگان و محل مصاح

نقشه داخلی و مسیر های دسترسی به دانشگاه