مدیر کل آموزش


دکترمهدی کمالی دولت آبادی

سمت: مدیر کل آموزش

رشته تحصیلی: مهندسی نساجی

مدرک تحصیلی:
دکترای تخصصی