درخواست افزایش سنوات جهت دانشجویان مشمول

۰۶ بهمن ۱۳۹۰ | ۱۲:۴۶ کد خبر : ۳۰۱۹ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۹۷۴
درخواست افزایش سنوات جهت دانشجویان مشمول
برابر بخشنامه شماره 156727 مورخ 11/05/90 سازمان مرکزی دانشگاه کلیه دانشجویان مشمولی که نیاز به افزایش سنوات جهت ادامه تحصیل دارند ، می بایست دو ماه مانده به اتمام سنوات تحصیلی مجاز درخواست خود را به همراه مدارک لازم تحویل آموزش دانشکده نمایند. در غیر این صورت عواقب ناشی از آن بر عهده ایشان خواهد بود.

۸ رای