ارائه مدرک تحصیلی مقطع پایه و تاییدیه تحصیلی

۱۵ مرداد ۱۳۹۰ | ۰۷:۲۳ کد : ۳۰۱۵ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۶۵۸
مدرک تحصیلی مقطع پایه و تاییدیه تحصیلی
کلیه دانشجویانی که با گواهی انشائی و یا نامه لغو معافیت تحصیلی نسبت به ثبت نام اقدام نموده اند موظف به ارائه مدرک تحصیلی مقطع پایه و تاییدیه تحصیلی می باشند.بدیهی است در صورت عدم ارائه مدارک معتبر کلیه عواقب ناشی از آن بر عهده دانشجو می باشد

۳ رای