مصاحبه دکتری ۹۶

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۷٬۰۰۲ مورد.
عنوان رشتهنامنام خانوادگيتاريخ مراجعهساعت حضور در محل مصاحبه
پاتولوژی دامپزشکیعلیافضلی لاریجانی96/04/21ساعت 8 صبح
پاتولوژی دامپزشکیعلیزارع نژاد96/04/21ساعت 8 صبح
پاتولوژی دامپزشکیاتوسافرنیا96/04/21ساعت 8 صبح
پاتولوژی دامپزشکیپیاممرکب ساز96/04/21ساعت 8 صبح
بهداشت مواد غذاییخلیلابدالی امیرابادی96/04/20ساعت 8 صبح
بهداشت مواد غذاییصادقابراهیمی باداشتیان96/04/20ساعت 8 صبح
بهداشت مواد غذاییمسعوداخوان طبیب96/04/20ساعت 8 صبح
بهداشت مواد غذاییرضااسحاقی96/04/20ساعت 8 صبح
بهداشت مواد غذاییراضیهاسحاقی شهرضایی96/04/20ساعت 8 صبح
بهداشت مواد غذاییمنصورامرایی96/04/20ساعت 8 صبح