رای های صادره از شورا و کمیسیون واحد


نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۸٬۰۰۰ مورد.
موضوعگیرندهشماره نامهتاریخ
**کمیسیون193مورخ96/7/25 ای سودا کاظمیرئیس محترم دانشکده مکانیک و هوا فضا (جناب آقای دکتر نجفی)د/8/29/595711396/08/01
**کمیسیون193مورخ96/7/25 جعفرحق شناسرئیس محترم دانشکده مدیریت و اقتصاد (جناب آقای دکتر نیکومرام)د/8/29/595841396/08/01
**کمیسیون193مورخ96/7/25 دریا کلانتری آشانرئیس محترم دانشکده دامپزشکی (جناب آقای دکتر اصغری)د/8/29/595791396/08/01
**کمیسیون193مورخ96/7/25 سیدزهیر سیاه پوشرئیس محترم دانشکده علوم انسانی و اجتماعی (جناب آقای دکتر باقری)د/8/29/595621396/08/01
**کمیسیون193مورخ96/7/25 سیدنیما قاضیسرپرست محترم دانشکده مهندسی پزشکی (جناب آقای دکتر پولادیان)د/8/29/595821396/08/01
**کمیسیون193مورخ96/7/25 فرزاد پیمانرئیس محترم دانشکده فنی و مهندسی (جناب آقای دکتر مظفری)د/8/29/595861396/08/01
**کمیسیون193مورخ96/7/25 کیوان حبیبیرئیس محترم دانشکده مدیریت و اقتصاد (جناب آقای دکتر نیکومرام)د/8/29/595831396/08/01
**کمیسیون193مورخ96/7/25 مجید فیاضیرئیس محترم دانشکده برق و کامپیوتر (جناب آقای دکتر مقدسی)د/8/29/595911396/08/01
**کمیسیون193مورخ96/7/25 محمدرضا نریمانیرئیس محترم دانشکده فنی و مهندسی (جناب آقای دکتر مظفری)د/8/29/595781396/08/01
**کمیسیون193مورخ96/7/25 محمدناصر نجف پوررئیس محترم دانشکده علوم انسانی و اجتماعی (جناب آقای دکتر باقری)د/8/29/595751396/08/01