درباره معاونت

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی

نام و نام خانوادگی: دکتر محمدمهدی دهشیری

رشته تحصیلی: زیست شناسی - علوم گیاهی


مدرک تحصیلی: دکتری