درباره معاونت

سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

نام و نام خانوادگی: دکتر سودابه سلیمانی

رشته تحصیلی: مهندسی برق - قدرت

مدرک تحصیلی: دکتری