درباره معاونت

سرپرست معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

نام و نام خانوادگی: دکتر کرم اله دانش فرد

رشته تحصیلی: مدیریت دولتی - منابع انسانی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه: استاد

 

---------