درباره معاونت

معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

نام و نام خانوادگی: دکتر ساسان بابایی کفاکی

رشته تحصیلی : جنگلداری

مدرک تحصیلی : دکتری

مرتبه : استادیار

 

---------